Diensten NVBI

NVBI-leden zijn onafhankelijke, beëdigde deskundigen op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Wat kunnen zij voor u betekenen? En wat doet de NVBI voor haar leden? Onafhankelijk en veelzijdig inzetbaarElk NVBI-lid heeft zijn eigen specialisaties (zie hiervoor de ledenlijst). Maar gemeenschappelijk hebben zij hun unieke combinatie van de kennisgebieden ICT, bedrijfskunde en recht – ...

Examencommissie NVBI vernieuwd

Op 22 januari stelde de NVBI de nieuwe examencommissie voor aan haar leden. Ook werd afscheid genomen van de afzwaaiende commissieleden. Zij ontwikkelden ooit toets die nog steeds een cruciaal onderdeel vormt in het strikte toelatingsbeleid van de NVBI. De nieuwe examencommissie bestaat uit mr. dr. Jaap Dijkstra (Recht), prof. dr. ir. Erik Beulen (ICT) en prof. dr. Albert Boonstra ...

Laatste nieuws

Openbare studiebijeenkomsten 2016

02 januari 2016

De vereniging heeft voor 2016 een nieuwe serie studiebijeenkomsten gepland.  Deze studiebijeenkomsten zijn vrij toegankelijk voor iedereen die daar belangstelling voor heeft.

Lees verder

Beëdiging nieuw lid Djurre Postma

02 januari 2016

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 19 januari 2016 wordt Djurre Postma beëdigd als NVBI lid. Na een succesvol afgelegde vakbekwaamheidstoets eind 2015 wordt hij op 19 januari 2016 officieel per notariële akte Beëdigd Informaticadeskundige.

Lees verder

Nederlandse Vereniging van Beëdigde Informaticadeskundigen NVBI

De positie van de ICT in menige organisatie kun je vergelijken met een bloedvatenstelsel. Het is cruciaal en komt overal. Een gedegen oplossing van ICT-vraagstukken vergt daarom technische kennis maar ook kennis van bedrijfskundige en juridische zaken. De onderlinge verwevenheid van deze aspecten stelt organisaties voor uitdagingen.

Over de NVBI

Complexe ICT-projecten vergen in de praktijk méér dan alleen diepgaande kennis van de informatietechnologie. Ook bedrijfskundige en juridische beslissingen spelen een rol bij de keuze, aanschaf, implementatie en de evaluatie...

Lees verder

Opdrachtgevers

Goede voorbereiding is het halve werk. Zeker wanneer uw organisatie vraagt om een complex ICT-project. Maar zelfs dan blijft de realiteit weerbarstig. Een onafhankelijk en beëdigd informaticaspecialist kan u passende...

Lees verder

Lid (worden)

De NVBI is de beroepsvereniging van specialisten op het raakvlak van ICT, bedrijfskunde en recht. Het lidmaatschap brengt deze ‘breed gespecialiseerde’ leden bijeen en biedt hen voordelen. Zoals kwaliteitsborging...

Lees verder